Welkom op de site van Ondernemersvereniging SchiedamHavens#schiedamhavens

Het laatste nieuws!


Dinsdag 15 juni hebben wij in Riverboard-verband een aanvraag voor € 200.000 euro ingediend bij de provincie Zuid-Holland om twee regionale initiatieven verder te helpen. Het gaat om initiatieven op het gebied van de mechatroncis/maakindustrie en de food sector. Met deze ‘MKB-deal’ versterken we de samenwerking in de regio én het ondernemersklimaat voor het midden-en kleinbedrijf in de Waterwegregio.

We zijn trots op de samenwerking met onze Riverboard-partners bij deze aanvraag! Ambtenaren hebben snoeihard gewerkt om dit op tijd klaar te krijgen, door burgemeesters en wethouders is zeer voortvarend en flexibel geacteerd. De vier ondernemersverenigingen (Maassluise Ondernemers Verenigd, Industriële Kring Vlaardingen, Ondernemersvereniging ’s-Gravenlandsepolder en OV SchiedamHavens) vormen de spil van de MKB-deal; als ondernemers pakken we hiermee de kansen die deze samenwerking ons biedt!

In de Riverboard werken alle deelnemende partijen aan een economisch en maatschappelijk sterke Waterwegregio, waarin bedrijven talent kunnen vinden en kunnen groeien, waarin geen talent onbenut blijf en waarin iedereen meedoet. Voor meer informatie over De Riverboard: www.deriverboard.nl

Deze MKB-deal heeft dus twee pijlers:
Het initiatief van de Mechatronics- en Maakindustrie richt zich op het aantrekken, opleiden, duurzaam binden en verbinden van vaardige vakmensen. De initiatiefnemers - Provincie Zuid-Holland, de gemeente Schiedam en ondernemersvereniging ’s-Gravelandsepolder - werken hiervoor samen in het samenwerkingsverband Mechatronica Innovatie Campus Schiedam (MICS).

Het initiatief van de Foodsector richt zich op de Innovatieagenda Food, Health & Technology als onderdeel van de bestaande Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen waarin twintig bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid samenwerken. Het bevat onder meer de verkenning voor een Future Food Fieldlab waarin de huidige FIA-bedrijven en andere bedrijven uit de sector met inzet van studenten (MBO, HBO en WO) kunnen experimenteren met nieuwe technologieën (zoals circulair werken en energietransitie) om oplossingen te vinden die toepasbaar zijn in hun eigen bedrijf en daar opgeschaald kunnen worden.

Wil jij niet aan de kant blijven staan? En ben jij een ondernemer/werkgever of vertegenwoordig je een onderwijspartij? Meld je dan bij de De Riverboard via https://www.deriverboard.nl/aanmelden

Visie

Ons uitgangspunt is aandacht voor het gebied, de bedrijven, de mensen en de stad.
Ondernemersvereniging SchiedamHavens heeft als hoofddoel de belangen van alle bedrijven in de Schiedamse havens te behartigen.

Maar, wij kijken verder dan de havens: wij zoeken ook verbinding met andere (maritieme) bedrijven in het Schiedamse en daarbuiten.
In een nauwe samenwerking met Gemeente Schiedam, andere overheidsorganen en ondernemersverenigingen bewandelen wij elke weg om de havens verder tot bloei te brengen. 

Daarbij vergeten we nooit het belang van de stad;
Want een stad kan niet zonder haar havens en de havens kunnen niet zonder hun stad

Kernpunten
Inspirerende bijeenkomsten, kennis maken en zakendoen met elkaar - Veiligheid & preventie - Aandacht voor weg- en groenvoorzieningen – Bereikbaarheid - Nauwe samenwerking met Gemeente Schiedam en andere overheidsorganen - Verbondenheid met de stad – Duurzaamheid.

Waarom lid worden

Als ondernemer heeft u een direct belang bij een veilig, bereikbaar en verzorgd bedrijfsterrein. De waarde van uw pand dient op niveau te blijven en de reputatie van uw locatie hangt af van de uitstraling die uw bedrijfsterrein in de meest brede zin van het woord heeft.

Als u lid bent praat u mee en oefent u rechtstreeks invloed uit op de inrichting van uw bedrijfsterrein en geeft u mede richting aan alle verbeteringen die er voor ogen zijn.


En…. kennismaken met mooie bedrijven en zakendoen. Daar hebben we allemaal belang bij!
Het gebied, de bedrijven, de mensen en de stad.

Sluit u daarom aan want uw stem en steun telt!

Contributie

De contributie bedraagt per jaar :
Lidmaatschap 1 werknemer en alleen opslag € 95,00
Lidmaatschap 2-14 werknemers € 175,00
Lidmaatschap 15-40 werknemers € 250,00
Lidmaatschap > 41 werknemers € 325,00

Gebied

Wij behartigen primair de belangen van de drie industriegebieden aan de Schiedamse oever: Vijfsluizen, Wilhelminahaven en de Havenstraat. Maar ook andere (maritieme) bedrijven en natuurlijke personen zijn welkom als lid.


Vijfsluizen was het eerste bedrijventerrein in Nederland dat een BIZ kreeg. In 2015 is deze na de draagvlakmeting opnieuw verlengd met vijf jaar. 
De BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone en geldt voor een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Met elkaar investeren we in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. 

U betaalt hiervoor een heffing aan de gemeente. De gemeente stelt de opbrengst ter beschikking aan de vereniging of stichting die de activiteiten uitvoert. Een BIZ geldt voor vijf jaar.
De mogelijkheden om tot een BIZ te komen voor Wilhelminahaven ende Havenstraat worden te zijner tijd onderzocht.

Activiteiten
De activiteiten van een BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. De activiteiten die de BIZ onderneemt, zijn bijvoorbeeld:
het verbeteren van verkeersvoorzieningen; bewegwijzering; groenvoorziening; afvalinzameling; verlichting; schoonmaak; onderhoud; herstel van schade; brandveiligheid; graffitiverwijdering; het vergroten van de veiligheid.

Nieuws

Hiernaast vindt u informatie van de Gemeente Schiedam over het Schiedamse havengebied.

Inspirerend gebied

Het Schiedamse havengebied is een inspirerend gebied en ook geweldig om door heen te fietsen. Het natuurgebied (een heus getijden-gebied!) tegen de Beneluxtunnel is een eldorado voor vogels. Een bezoek waard. Fietst u mee!

John Geerlings

Pieter Sneep

Voorzitter


directie Ultro International BV.

Pieter Sneep

Ilse Creemers-Hoogstraten

Penningmeester


directie VandeReclame BV.

Ilse Creemers-Hoogstraten

John Geerlings

ALGEMEEN BESTUURSLID

directie Matching Overheidspersoneel BV.