Welkom op de site van Ondernemersvereniging SchiedamHavens#schiedamhavens

Ontmoet elkaar bij


Op 18 april as. is de eerstvolgende bijeenkomst van SchiedamHavens bij Proeflokaal ’t Sterretje. Gastspreker Henk de Bruijn van Port of Rotterdam zal u in een korte presentatie meenemen in alle ins-en outs van de havens en zijn visie geven op de toekomst.

Op 3 oktober as. is de eerstvolgende herfstborrel van SchiedamHavens in het Stedelijk Museum in Schiedam.

Visie

Ons uitgangspunt is aandacht voor het gebied, de bedrijven, de mensen en de stad.
Ondernemersvereniging SchiedamHavens heeft als hoofddoel de belangen van alle bedrijven in de Schiedamse havens te behartigen.

Maar, wij kijken verder dan de havens: wij zoeken ook verbinding met andere (maritieme) bedrijven in het Schiedamse en daarbuiten.
In een nauwe samenwerking met Gemeente Schiedam, andere overheidsorganen en ondernemersverenigingen bewandelen wij elke weg om de havens verder tot bloei te brengen. 

Daarbij vergeten we nooit het belang van de stad;
Want een stad kan niet zonder haar havens en de havens kunnen niet zonder hun stad

Kernpunten
Inspirerende bijeenkomsten, kennis maken en zakendoen met elkaar - Veiligheid & preventie - Aandacht voor weg- en groenvoorzieningen – Bereikbaarheid - Nauwe samenwerking met Gemeente Schiedam en andere overheidsorganen - Verbondenheid met de stad – Duurzaamheid.

Waarom lid worden

Als ondernemer heeft u een direct belang bij een veilig, bereikbaar en verzorgd bedrijfsterrein. De waarde van uw pand dient op niveau te blijven en de reputatie van uw locatie hangt af van de uitstraling die uw bedrijfsterrein in de meest brede zin van het woord heeft.

Als u lid bent praat u mee en oefent u rechtstreeks invloed uit op de inrichting van uw bedrijfsterrein en geeft u mede richting aan alle verbeteringen die er voor ogen zijn.


En…. kennismaken met mooie bedrijven en zakendoen. Daar hebben we allemaal belang bij!
Het gebied, de bedrijven, de mensen en de stad.

Sluit u daarom aan want uw stem en steun telt!

Contributie

De contributie bedraagt per jaar :
Lidmaatschap 1 werknemer en alleen opslag € 95,00
Lidmaatschap 2-14 werknemers € 175,00
Lidmaatschap 15-40 werknemers € 250,00
Lidmaatschap > 41 werknemers € 325,00

Gebied

Wij behartigen primair de belangen van de drie industriegebieden aan de Schiedamse oever: Vijfsluizen, Wilhelminahaven en de Havenstraat. Maar ook andere (maritieme) bedrijven en natuurlijke personen zijn welkom als lid.


Vijfsluizen was het eerste bedrijventerrein in Nederland dat een BIZ kreeg. In 2015 is deze na de draagvlakmeting opnieuw verlengd met vijf jaar. 
De BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone en geldt voor een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Met elkaar investeren we in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. 

U betaalt hiervoor een heffing aan de gemeente. De gemeente stelt de opbrengst ter beschikking aan de vereniging of stichting die de activiteiten uitvoert. Een BIZ geldt voor vijf jaar.
De mogelijkheden om tot een BIZ te komen voor Wilhelminahaven ende Havenstraat worden te zijner tijd onderzocht.

Activiteiten
De activiteiten van een BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. De activiteiten die de BIZ onderneemt, zijn bijvoorbeeld:
het verbeteren van verkeersvoorzieningen; bewegwijzering; groenvoorziening; afvalinzameling; verlichting; schoonmaak; onderhoud; herstel van schade; brandveiligheid; graffitiverwijdering; het vergroten van de veiligheid.

Nieuws

Hiernaast vindt u informatie van de Gemeente Schiedam over het Schiedamse havengebied.

Inspirerend gebied

Het Schiedamse havengebied is een inspirerend gebied en ook geweldig om door heen te fietsen. Het natuurgebied (een heus getijden-gebied!) tegen de Beneluxtunnel is een eldorado voor vogels. Een bezoek waard. Fietst u mee!

John Geerlings

Pieter Sneep

Voorzitter


directie Ultro International BV.

Pieter Sneep

Ilse Creemers-Hoogstraten

Penningmeester


directie VandeReclame BV.

Ilse Creemers-Hoogstraten

John Geerlings

ALGEMEEN BESTUURSLID

directie Matching Overheidspersoneel BV.